Vad vi gör

Vi på Eldstad Skaraborg AB skall tillhandahålla eldfast material och tjänster inom pannrenoveringsbranschen och angränsande områden.

Grundläggande policy är att ge kunderna hög kvalitet och servicegrad på utförda arbeten och tjänster.

Detta möjliggörs genom tillgång på utbildad och motiverad personal samt en modern och effektiv utrustning.

Vilka vi är

Eldstad var ett enskildt företag som etablerades 2003 av Jan Nilsson och är i Skaraborgs län. Hösten 2011 etablerades Eldstad Skaraborg AB.

Vi på Eldstad är seriösa och ger 100% på de arbete vi utför och har arbetat i branschen en längre tid.

Vår målsättning är att bli marknadsledande inom branschen i landet och verksamheten inriktas huvudsakligen mot industrikunder inom Sverige.

Arbeta smartare med vårt företag

Planera in driftstoppen och fråga efter en besiktning i tid

Genom att planera in stoppet i god tid, gör att vi kan planera in material-                                     Boka tid
beställningen till projektet i god tid. Detta skapar en snabbare renovering som                   
         Boka tid via internet
spara pengar samt en lungnare atmosfär för er och oss.