Funktionslösningar

RIVNING
Rivning är ett hårt och farligt arbete och tar sin tid att utföra. När vi tar ner det eldfasta materialet så använder vi skyddsutrustning som skyddar våra arbetare för damm, ras och olika svårigheter som medförs.

SVETSNING
Innan vi installerar de eldfasta materialen använder vi olika förankringar som är gjorda i stål och tål hög
temperatur.

SPRUTNING
En annan effektiv installationsmetod för hydrauliskt bundna material är torrsprutningstekniken.
Denna teknik kräver att materialet transporteras med tryckluft i en gummislang från en spruta till installationsstället. Vatten tillförs genom ett sprutmunstycke i änden på slangen och materialet sprutas på plats
.
GJUTNING
Gjutmassor är lätta att blanda med vatten och kan gjutas på plats genom packning eller användning av stavvibrator. De finns också olika gjutmassor som kräver för olika ändamål som självflytande gjutmassa.

MURNING
Eldfast tegel är en färdig produkt som används vid olika installationsområden och läggs sten på sten men en tunn hinna med eldfast material som binder dem tillsammans. De finns också isolerings tegel.

STAMPNING
Det mjuka lerliknande materialet stampas samman för att bilda en solid, monolitisk konstruktion. Förankringen, antingen metallisk eller keramisk, byggs in i materialet. Fogar skärs sedan ut i det fortfarande mjuka materialet för att ta upp rörelser från infodringens termiska expansion. Ventilationshål tas ut för att underlätta torkningen och den stampade infodringen är sedan klar för torkeldning, varvid materialet får sin mekaniska styrka.